Külkapcsolatok

Az Ellenzéki Együttműködés azt kívánja minden eszközzel segíteni, hogy a NER úgy bukjon el a következő választáson, hogy a győztes politikai szervezetek és országgyűlési képviselők a kihirdetést követő perctől kezdve az elérhető legpontosan tudják, mi után mi fog következni, milyen új struktúrák milyen előzetes terveknek és megegyezéseknek megfelelően állnak fel, hogy a demokratikus jogállam és a méltányos piacgazdaság új rendszere a lehető leggyorsabban felálljon és működésbe lendüljön. Ennek szellemében…

Az KKSZB feladata

  1. A magyar állam nemzetközi megítésésének és külpolitikai helyzetének és a 2022-as választások idejére várható állapotának felmérése, illetve prognosztizálása, ideértve a prognózis folyamatos frissítését míg ténylegesen le nem zajlanak a választások;
  2. A nemzetközi politika egy az 1. pont szerinti elemzések alapján okkal megvalósíthatónak tartott jövőképének felrajzolása, azaz annak a modellnek a megalkotása, amely jó eséllyel képes egy fenntartható működést biztosítani az elismert európai demokráciák sorába, a demokratikus jogállamba és a méltányos piacgazdaságba visszatért magyar társadalom egésze számára. Szükség esetén indulásként alternatívákban is lehet gondolkodni, akár elkülönülten dolgozó, de egymás modelljeire figyelemmel lévő műhelyekben;
  3. Az ország negatív nemzetközi megítéléséből és a jelenlegi krízisből fakadó nehézségekre adható helyes válaszok keresése és kommunikálása.

Az ELEGY KKSZB 2021. februárjában alakult. A KKSZB szakmai koordinátora Kendernay János, technikai koordinátora Szentesi György. Tagjai a terület civil szakértői, és pártdelegáltjak. Létszáma folyamatosan bővül.