Oktatás

Az ELEGY Oktatáspolitikai Szakbizottsága (OSZB) 2020 novemberében alakult meg. Munkájában részt vettek az ellenzéki pártok képviselői, a Civil Közoktatási Platform (CKP) képviselői, valamint az egyes témák tárgyalásához az OSZB szakmai vezetői által meghívott szakértők. Az OSZB munkáját Nahalka István és Radó Péter irányította: moderálták az OSZB üléseit, előkészítették az egyes témák tárgyalását segítő részanyagokat és a viták és írásban elkészített vélemények alapján véglegesítették azokat. A felsőoktatás és a felnőttkori tanulás témáiban a javaslatokat az OHA és a CKP szakértői munkacsoportjai alakították ki.

Az összefoglaló javaslat – amely összefoglalja az egyes résztémák megállapításait, 10-10 pontban foglalja össze javasolt oktatáspolitika fő céljait, illetve irányelveit, és 100 pontban sorolja fel a javasolt rendszerszintű, illetve problémaspecifikus beavatkozásokat – májusban került elfogadásra.

Az összefoglaló javaslat (amelyre sokszor 100 pontként is szokás hivatkozni) és az alapjául szolgáló tematikus javaslatok (Oktatáspolitikai alapelvek; Esélyegyenlőtlenség és szelekció; Társadalmi kihívások; Technológiai és munkaerő-piaci kihívások; Oktatáspolitika-alkotás; Globalizáció és a fenntartható fejlődés; Felsőoktatás; Felnőttképzés) ide kattintva olvashatók.

Az OSZB jelenleg munkacsoportokban folytatja szakmai tevékenységét. A munkacsoportokat felkért szakértők vezetik, az általuk meghívott szakértők mellett a munkájukban a pártok, a szakszervezetek és a CKP delegáltjai vesznek részt. Feladtuk öt területen – intézményfenntartás, pedagógusfoglalkoztatás, szelekció, felsőoktatási belépés, szak- és felnőttképzés – azon kérdések körbejárása, amelyeket rövidtávon kell és lehet megoldani, és a megoldás terén még nem született konkrét, konszenzusos javaslat.